Gosodiadau

Rydym wedi ailddechrau gosod ein holl gartrefi gan gynnwys y rhai mewn cynlluniau tai ymddeol.

Y broses osod

Rydym yn rheoli ein gosodiadau ychydig yn wahanol gan gynnwys defnyddio ymweliadau fideo i weld eiddo.

Efallai y byddwch yn gallu gweld eiddo o hyd os bydd hynny’n hollol angenrheidiol, a byddwn yn eich helpu i wneud hyn mewn ffordd ddiogel gyda’n protocolau y mae’n rhaid i ni gyd eu dilyn.

Rydym wedi symud i drefniant arwyddo contractau digidol, sy’n gyflym ac yn hawdd.

Bydd allweddi yn cael eu trosglwyddo trwy ddefnyddio sêffs allweddi dros dro.

Os ydych yn dymuno symud, byddwn yn siarad â chi i drefnu’r camau nesaf.

Iechyd a diogelwch yn ystod y broses osod

Byddwn yn cyflawni gwaith trwsio sydd heb ei wneud ac yn cynnal archwiliadau diogelwch angenrheidiol er mwyn sicrhau bod cartrefi gwag yn barod i’w gosod pan fydd hi’n ddiogel gwneud hynny, gan ddilyn ein protocolau iechyd a diogelwch.

Os yw’r eiddo gwag drws nesaf i chi, peidiwch gofidio oherwydd y byddwn yn dilyn ein holl brotocolau er mwyn lleihau unrhyw risgiau o ledaenu’r feirws, gan gynnwys cyfyngu nifer y bobl a fydd yn dod i weld eiddo gwag.

Canllawiau gwybodaeth

?

Taflen symud i mewn

Lawrlwythwch ein canllaw ynghylch symud i gartref newydd

>

Taflen symud allan

Lawrlwythwch ein canllaw ynghylch symud allan o’ch cartref presennol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here