Darparu gwasanaethau

Diweddarwyd: 28/01/2022

Efallai bod y ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau i chi wedi newid dros y misoedd diwethaf.  Rydym wedi addasu rhai ffyrdd o wneud pethau er mwyn eich cadw chi a’n timau yn ddiogel.

Dyma ganllaw defnyddiol am yr hyn y gallwn ei wneud a sut y gallwch chi ddisgwyl ein gweld yn gweithio.

Byddwn yn diweddaru’r wefan hon a’n tudalennau ar Facebook a Twitter gydag unrhyw newidiadau wrth i ni fynd yn ein blaen;  wrth gwrs, mae’r rhain i gyd yn ddibynnol ar reolau a rheoliadau cyfredol Llywodraeth Cymru.

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 0. Lefelau rhybudd COVID-19. (Llywodraeth Cymru).

Ein gwasanaethau a'n cyfleusterau

Gwybodaeth am waith trwsio, gwres, trydan a mynediad i fannau cymunol

v

Eich cynorthwyo chi

Sut yr ydym yn gwneud gwahaniaeth i chi yn ystod y pandemig

Talu eich rhent

Gwybodaeth ynghylch talu eich rhent a manteisio ar help a chymorth ariannol

Gosodiadau

Gwybodaeth os ydych yn dymuno symud tŷ neu os ydych yn paratoi i symud

Coronafeirws

Cadw eich hun ac eraill yn ddiogel yn ystod y pandemig

~

Llywodraeth Cymru

Rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin (Llywodraeth Cymru)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here