Canolfan Alwadau

Oriau agor Canolfan Alwadau – Gadewch i ni wybod eich barn

Rydym wedi bod yn rhedeg canolfan alwadau 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos gyda rhif rhadffôn ers dros 20 mlynedd, ac mae’r rhan fwyaf o’r cyswllt gyda ni yn ystod yr amser hwn wedi bod dros y ffôn.

Mae hyn wedi newid yn ddiweddar, wrth i nifer gynyddol o breswylwyr a chwsmeriaid gysylltu ag aelodau o staff yn uniongyrchol, naill ai mewn neges e-bost, neges destun neu neges WhatsApp, ac mae nifer y galwadau i’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid wedi lleihau.

Yn ogystal, rydym wedi gweld rhagor o breswylwyr a chwsmeriaid yn adrodd am broblemau ac yn talu eu rhent ar-lein trwy ein gwefan.

Rydym yn bwriadu gwneud rhai newidiadau i’r amseroedd pan fyddwch yn gallu cysylltu â ni, a hoffem gynnig y cyfle i chi fynegi eich barn i ni.

Gan bod cyn lleied o bobl yn ein ffonio gyda’r hwyr ac ar benwythnosau, rydym yn bwriadu newid yr oriau agor o’r cyfleuster 24 awr y dydd presennol i ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y dydd.

Dywedwch wrthym beth yw eich barn

Os hoffech fod yn rhan o’r gwaith o’n helpu i siapio ein cynnig hunanwasanaeth digidol, anfonwch e-bost at contactus@wwha.co.uk

What will the impact of the proposed changes be?

During daytime hours on weekdays you would be able to access all services by calling the same freephone number. Outside of these times, so in the evenings, overnight and weekends, you will be able to call and report emergency matters only with calls taken by our telephony partner company Doro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here