Tîm y Cyfarwyddwyr

Anne Hinchey

Prif Weithredwr y Grŵp

Mae Anne wedi bod yn gweithio ym maes tai ers dros 30 mlynedd, gan ymuno â ni ym 1999 a dod yn Brif Weithredwr yn 2006. Mae’n gyn enillydd Gwobr Prif Swyddog Gweithredol y Flwyddyn sy’n Canolbwyntio Fwyaf ar Bobl (Sector Cyhoeddus a Di-elw) yng Ngwobrau Rhagoriaeth AD.

Diddordebau eraill: Aelod o Fwrdd Cambria, Enfys Developments, Castell Ventures a Castell Homes.

Shayne Hembrow

Dirprwy Brif Weithredwr y Grŵp

Mae gan Shayne dros 30 mlynedd o brofiad ym maes tai ac adfywio yn y sector cyhoeddus a phreifat.
Cyfrifoldebau: Tai,  Gofal a Chymorth a CC a Marchnata.

Buddiannau eraill: Cadeirydd Shelter Cymru, Cadeirydd Wood Knowledge Wales, Aelod o Fwrdd Cambria, Enfys Developments, Castell Ventures a Castell Homes.

Stuart Epps

Cyfarwyddwr Gweithredol (Cyllid a Datblygu)

Mae Stuart yn Gyfrifydd Siartredig a ymunodd â ni fel Pennaeth Cyllid yn 2011, a daeth yn Gyfarwyddwr Adnoddau ym mis Ionawr 2016. Cyfrifoldebau: Cyllid, rheoli trysorlys a Datblygu.

Buddiannau eraill: Aelod o Fwrdd Cambria, Enfys Developments and Castell Homes.

Steve Porter

Cyfarwyddwr Gweithredol (Asedau)

Ymunodd Steve yn 2008 fel Pennaeth Gwasanaethau Eiddo cyn dod yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau yn 2012 a Chyfarwyddwr Gweithredol (Asedau) yn 2019 .  Mae ganddo gymwysterau proffesiynol  a dros 30 mlynedd o brofiad o weithio yn y maes tai, cynnal a chadw ac adeiladu mewn rolau cleientiaid a chontractwyr.  Cyfrifoldebau: Gwasanaethau Eiddo, Diogelwch a Chydymffurfiaeth a Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria.   

Diddordebau eraill: Aelod o Fwrdd Cambria, Datblygiadau Enfys, Mentrau Castell a Chartrefi Castell.  

Alex Stephenson

Cyfarwyddwr Gweithredol (Technoleg a Thrawsnewid)

Mae gan Alex fwy na 15 mlynedd o brofiad yn y maes tai. Ar ôl ymuno â’r adran gyllid ym 2004 fel cyfrifydd cymwysedig, aeth yn ei flaen i fod yn Bennaeth Gwasanaethau Eiddo a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol cyn dod yn Gyfarwyddwr Gweithredol (Technoleg a Thrawsnewid) ar ddechrau 2020. Cyfrifoldebau: TGCh, Gwasanaethau Corfforaethol, Data, Archwilio ac Uniondeb ac Ailgynllunio Busnes

Diddordebau eraill: Aelod o Fwrdd Cambria, Enfys Developments, Castell Ventures a Castell Homes.

 

Anne Hinchey

Prif Weithredwr

Mae Anne wedi bod yn gweithio ym maes tai ers dros 30 mlynedd, gan ymuno â ni ym 1999 a dod yn Brif Weithredwr yn 2006. Mae’n gyn enillydd Gwobr Prif Swyddog Gweithredol y Flwyddyn sy’n Canolbwyntio Fwyaf ar Bobl (Sector Cyhoeddus a Di-elw) yng Ngwobrau Rhagoriaeth AD.

 

Shayne Hembrow

Dirprwy Brif Weithredwr / Cyfarwyddwr Masnachol

Mae gan Shayne dros 30 mlynedd o brofiad ym maes tai ac adfywio yn y sector cyhoeddus a phreifat.
Cyfrifoldebau: Tai, Datblygu, Gofal a Chymorth, CC a Marchnata a Datblygu’r Busnes.
Buddiannau eraill: Cadeirydd Shelter Cymru, Cadeirydd Wood Knowledge Wales, Aelod o Fwrdd Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria, Datblygiadau Enfys a Mentrau Castell

 

Stuart Epps

Cyfarwyddwr Adnoddau

Mae Stuart yn Gyfrifydd Siartredig a ymunodd â ni fel Pennaeth Cyllid yn 2011, a daeth yn Gyfarwyddwr Adnoddau ym mis Ionawr 2016.
Cyfrifoldebau: Cyllid, rheoli trysorlys, gwasanaethau corfforaethol, archwilio ac uniondeb.
Buddiannau eraill: Aelod o Fwrdd Tai Pawb, Is-Gadeirydd Fforwm Cyllid CHC

 

Steve Porter

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Ymunodd Steve yn 2008 fel Pennaeth Gwasanaethau Eiddo a daeth yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau yn 2012. Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes tai ac adeiladu ar gyfer awdurdodau lleol a chymdeithasau tai. Mae gan Steve radd mewn tirfesur a chymhwyster proffesiynol mewn adeiladu.
Cyfrifoldebau: Gwasanaethau Eiddo a Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria
Buddiannau eraill: Aelod o Fwrdd Datblygiadau Enfys a Mentrau Castell

Sarah Rochira 

Sarah Rochira

Cyfarwyddwr Gweithredol (Tai a Gofal)

Mae gan Sarah dros 30 mlynedd o brofiad ar draws y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru.  Mae hyn yn cynnwys gweithio o fewn GIG yng Nghymru, rhedeg grŵp o elusennau anabledd RNIB (Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall) ac yn fwy diweddar, fel Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. 

Cyfrifoldebau:  Tai, gofal a chymorth ar gyfer preswylwyr, diogelu, cyfranogiad preswylwyr, 

Buddiannau:  Aelod o Fwrdd Mentrau Castell. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here